Πρόταση Δημιουργίας Επιστηµονικής/Επαγγελµατικής Θερµοκοιτίδας

Επιστηµονική/Επαγγελµατική Θερµοκοιτίδα στο Συστηµικό Management για το Επιµελητήριό σας  __  

Το Πανεπιστήµιο Πειραιώς και ιδιαίτερα το CSAP Mastering Program µε Πιστοποίηση, σας προσφέρουν χωρίς κόστος τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε µία Επιστηµονική/Επαγγελµατική Θερµοκοιτίδα που θα προσφέρει έτοιµα επιστηµονικά εργαλεία και δωρεάν λογισµικά στο καινοτόµο γνωστικό αντικείµενο του Συστηµικού Management για άµεση εφαρµογή στις εταιρείες σας για λειτουργικά και επιχειρηµατικά αποτελέσµατα.

Επιλέξτε εδώ για να δείτε την ολοκληρωμένη πρόταση.