Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων για τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα του CSAP

Το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΔΕΕ) συνήψε συνεργασία με το CSAP Mastering Program του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΔΙΒΙΜ) καθώς και με την Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος. Η συνεργασία και διαδικασία αυτή έχει ενεργοποιηθεί.

Η συνεργασία αυτή μεταξύ των άλλων θα περιλαμβάνει:

  • Τα πιστοποιημένα πρόσωπα του CSAP Προγράμματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, θα αναγνωρίζονται επίσημα από το ΔΕΕ ως Επαγγελματίες Συστημικοί Αναλυτές και η ΕΕΣΜ ως εξωτερικός φορέας πιστοποίησης του CSAP θα συντηρεί το Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων το οποίο θα μεταβιβάζει στο ΔΕΕ σε ετήσια βάση.
  • Το ΔΕΕ δύναται να εκδίδει το έγγραφο «Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων» στους απόφοιτους του CSAP Προγράμματος που είναι μέλη του ΔΕΕ για το χρονικό διάστημα διάρκειας της Πιστοποίησης που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την ΕΕΣΜ. Οι κατέχοντες τη σχετική άδεια δύνανται να υπογράφουν μελέτες που χρησιμοποιούν συστημικά εργαλεία (συστημικές μεθοδολογίες και σχετικό λογισμικό), επίσης μελέτες στις οποίες εντάσσεται η διαχείριση των έργων (project management) [σημαντικό μέρος του CSAP Προγράμματος], να συμμετέχουν σε έργα Δημοσίου και Ιδιωτικού φορέα που να απαιτείται η ύπαρξη Συστημικού Αναλυτή και να εξασκούν το επάγγελμα του Συμβούλου Επιχειρήσεων με Συστημικά Εργαλεία.