Αίτηση Συμμετοχής στο CSAP Mastering Program

Παρακαλούμε σημειώσετε τα ακόλουθα:

1. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το CSAP Mastering Program είναι το Πρώτο Πτυχίο ή Απολυτήριο Λυκείου και 15ετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.

2. Θα λάβετε στο email σας αντίγραφο της πλήρους υποβολής σας.

3. Το email που θα λάβετε, ΑΜΕΣΑ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ «ΣΥΜΦΩΝΩ» και το κάνετε ολόκληρο Forward στο email
csap-application@hsss.gr ως απόδειξη προσωποποίησης.

4. Αντίγραφα καταβολής στην Τράπεζα πρέπει να στέλνονται στο csap-application@hsss.gr

5. Όλα τα παραπάνω δεδομένα είναι προσωπικά και συνιστούν τη βάση δεδομένων του CSAP και της ΕΕΣΜ. Η μεταφορά, η χρήση ή ο πολλαπλασιασμός τους απαγορεύεται αυστηρά.