Αίτηση

Άρχισε η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής και των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων στο CSAP22, 13ο Κύκλο του CSAP Mastering Προγράμματος που ξεκινά το Σάββατο 22-10-2022 η Εναρκτήρια Συνεδρία και το Σάββατο 29-10-2022 ξεκινούν οι διαλέξεις. Αιτήσεις δεχόμαστε μέχρι 10-10-2022.

Σύντομη Παρουσίαση του CSAP Mastering Program με Πιστοποίηση

Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικές με την υποβολή της Aίτησης Συμμετοχής στον CSAP Κύκλο Επαγγελματικής Πιστοποίησης Προσώπων και την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος “Συμβούλου Επιχειρήσεων”,  παρακαλούμε επικοινωνήστε μόνο μέσω email στη Γραμματεία του CSAP :

Secretariat CSAP

Την Aίτηση Συμμετοχής στο CSAP σε αρχείο MS-Word μπορείτε να λάβετε κάνοντας κλικ στις ακόλουθες λέξεις:

AΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο CSAP.  Κατεύθυνση:  Project Management

AΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο CSAP.  Κατεύθυνση:  Digital Transformation & Business Innovation

Ειδικές Υποτροφίες

Παρακαλούμε να μας ενημερώσeτε μέσω email σε τυχόν περίπτωση που δεν λάβατε από τη Γραμματεία του CSAP εντός μίας εβδομάδας email λήψης της αιτήσεώς σας.

Παρακολούθηση Διαλέξεων του CSAP από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και της Αλλοδαπής.

Η διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευσή μας.

Επίσης η καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων ή/και αποστολή emails προς το CSAP Πρόγραμμα αποτελεί αποδοχή λήψης ενημερωτικών emails που θα λαμβάνετε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το CSAP Πρόγραμμα και την ΕΕΣΜ.