Αίτηση

Άρχισε η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής και των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων στο CSAP24, 15ο Κύκλο του CSAP Mastering Προγράμματος που ξεκινά το Σάββατο 19-10-2024 η Εναρκτήρια Συνεδρία και το Σάββατο 26-10-2024 ξεκινούν οι διαλέξεις.

Σύντομη Παρουσίαση του CSAP Mastering Program με Πιστοποίηση

Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικές με την υποβολή της Aίτησης Συμμετοχής στον CSAP Κύκλο Επαγγελματικής Πιστοποίησης Προσώπων και την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος “Συμβούλου Επιχειρήσεων”,  παρακαλούμε επικοινωνήστε μόνο μέσω email στη Γραμματεία του CSAP :

Secretariat CSAP

Αίτηση Συμμετοχής στο CSAP Mastering Program, κλικ ΕΔΩ

Παρακολούθηση Διαλέξεων του CSAP από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και της Αλλοδαπής.

Η διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευσή μας.

Επίσης η καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων ή/και αποστολή emails προς το CSAP Πρόγραμμα αποτελεί αποδοχή λήψης ενημερωτικών emails που θα λαμβάνετε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το CSAP Πρόγραμμα και την ΕΕΣΜ.