Αναδομεί και προσφέρει

Το CSAP Αναδομεί μέσα από:

– Αναδιοργάνωση της επιχείρησης ή/και του οργανισμού μέσω Σχεδιασμού και Ελέγχου με χρήση Συστημικής Μεθοδολογίας Σχεδιασμού.

– Ατομικές ή/και Συλλογικές Ομόφωνες αποφάσεις σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα της επιχείρησης ή/και του οργανισμού.

– Αποτελεσματική Διαχείριση Συστημάτων σε επιχειρήσεις ή/και οργανισμούς για όλα τα ιεραρχικά επίπεδα από τη Διοίκηση μέχρι και την ανάλυση διεργασιών και διαδικασιών.

– Αύξηση των επιλογών δράσης των επιχειρήσεων με χρήση σχετικού λογισμικού της διεθνούς κοινότητας που προσφέρεται δωρεάν.

– Επέκταση και εξειδίκευση στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν με/ή χωρίς Social Media δράσεις καθώς και στη Διαχείριση των Έργων.

To CSAP τα Προσφέρει μέσα από:

Εκπαίδευση, Ενδυνάμωση και Επαγγελματική Εμπειρία

01. Το CSAP προσφέρει τη μοναδική Συστημική – Ολιστική προσέγγιση της επιχείρισης ή/και του οργανισμού. Με τη Συστημική Προσέγγιση σου προσφέρουμε τη δυνατότητα να διαχειρίζεσαι την πολυπλοκότητα προβλημάτων, να σχεδιάζεις τις δομές τους και κυρίως να εξετάζεις όλα τα σενάρια της αλληλεπίδρασης των στοιχείων της δομής του συγκεκριμένου προβλήματος, πχ. δύνασαι εκ των προτέρων να γνωρίζεις πως μία επένδυση στη Διεύθυνση Marketing της Επιχείρησης θα επηρεάσει της άλλες Διευθύνσεις της Επιχείρησης π.χ. τη Διεύθυνση Παραγωγής.

02. Εκπαιδεύει τα υπό πιστοποίηση πρόσωπα σε συστημικές μεθοδολογίες διεθνώς αναγνωρισμένες, παρέχοντας και επιστημονικά εργαλεία με το ειδικό σχετικό λογισμικό που προσφέρεται δωρεάν, ώστε να προσεγγίζουν και να επιλύουν αποτελεσματικώς τα σύγχρονα προβλήματα που τα στελέχη και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σε οποιοδήποτε οργανωτικό επίπεδο.

03. Εξειδικεύει τα υπό πιστοποίηση πρόσωπα στις σύγχρονες κατευθύνσεις του eBusiness and Social Media καθώς και του Project Management με τις οποίες μπορούν να εργασθούν επαγγελματικώς σε επαγγέλματα που καλύπτουν αυτές οι επιστημονικές ομπρέλες.

04. Μέσα από την Ενδυνάμωση των υπό πιστοποίηση προσώπων η οποία είναι εσωτερική (π.χ. συναισθηματική νοημοσύνη) και hands on training των συστημικών μεθοδολογιών και του σχετικού λογισμικού τους σε πραγματικές επιχειρηματικές εφαρμογές, τούς προσφέρεται η δύναμη να αγωνιστούν για να επιτύχουν τους στόχους τους.

05. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη χάραξη της επαγγελματικής πορείας με μειωμένο ρίσκο.

06. Παρουσιάζεται Eπαγγελματική Eμπειρία από πραγματικά έργα εταιρειών και από Γενικούς Διευθυντές καριέρας σε μεγάλους οργανισμούς και σε πολύ γνωστές εταιρείες σε συνδυασμό με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία που διαθέτουμε ώστε τα υπό πιστοποίηση πρόσωπα να δύνανται να επιλέξουν τη σωστή επιχειρηματική στρατηγική.

07. Δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία προκειμένου η οποιαδήποτε επιχειρηματική ιδέα με τα συστημικά εργαλεία και την υποχρεωτική δημοσιοποιημένη Μελέτη Πιστοποίησης, να επιφέρουν τα επιθυμητά επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Δείτε τα οφέλη & τα πλεονεκτήματα του CSAP