Απευθύνεται

Απέναντι στις απαιτήσεις της σύγχρονης παγκόσμιας αγοράς που διακρίνεται από πολυπλοκότητα, το CSAP Mastering & Professional Program παρέχει ισχυρά εργαλεία και αποτελεσματικές στρατηγικές, αποτελώντας καινοτομία στην εκπαίδευση και κατάρτιση ηγετικών διοικητικών στελεχών και επιστημονικού προσωπικού.

Το CSAP είναι διεθνώς το πρώτο Executive Πρόγραμμα της προσέγγισης των συστημάτων, προσφέροντας τεχνογνωσία τελευταίας γενεάς στα γνωστά επιστημονικά αντικείμενα της Συστημικής Σκέψης, της Συστημικής Δυναμικής, της Κυβερνητικής και της μοντελοποίησης και προσομοίωσης συστημάτων, εύκολα αξιοποιήσιμη στην καθημερινή δράση του επαγγελματία και η οποία ουσιαστικά αναβαθμίζει άμεσα τις επιχειρηματικές, δημιουργικές και ηγετικές ικανότητές του.

Το CSAP με τις Πιστοποιήσεις και την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην επαγγελματική πιστοποίηση διεθνούς επιπέδου προς μελλοντικά υψηλόβαθμα στελέχη και απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, που κατέχουν σημαντικές θέσεις και οι οποίοι δεν προέρχονται απαραίτητα από το χώρο του μάνατζμεντ.

Τέτοια στελέχη επιζητούν:

 • Αναβάθμιση της θέσης εργασίας
 • Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Αναβάθμιση τυπικών προσόντων
 • Αναβάθμιση επαγγελματικής εικόνας
 • Επαγγελματική διαφοροποίηση
 • Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά
 • Επίτευξη προσωπικών και επαγγελματικών στόχων
 • Ενίσχυση επαγγελματικού δικτύου
 • Εφαρμοσμένη εμπειρία με σύγχρονα επαγγελματικά εργαλεία εφαρμογών

Ενδεικτικές κατηγορίες στελεχών, στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα:

 • Στελέχη του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
 • Νέοι επιχειρηματίες (startup owners).
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων.
 • Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ιδιωτικών Κολλεγίων και επαγγελματίες με ή χωρίς πτυχίο.

Προσφορά Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς για Στελέχη Εταιρειών ή/και Οργανισμών

Live Broadcasting και Video Conferencing για Live Παρακολούθηση Διαλέξεων του CSAP από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και της Κύπρου