Δίδακτρα

Δίδακτρα Παρακολούθησης & Συνδρομή Πιστοποίησης

 

Ελάχιστα Δίδακτρα και Υποτροφίες Διδάκτρων

Το CSAP Mastering Program για τον νέο κύκλο σπουδών που αρχίζει τον Οκτώβριο εκάστου έτους με ελάχιστα δίδακτρα και θα προσφέρει μερικές Υποτροφίες Διδάκτρων.

Οι Υποτροφίες διδάκτρων αφορούν μόνο στα δίδακτρα του CSAP και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

1. Μερικές Υποτροφίες Διδάκτρων ύψους στο 50% για άτομα με ακαδημαϊκά προσόντα ή με επαγγελματική εμπειρία αλλά και σε άτομα ΑΜΕΑ, άνεργοι και άτομα από πολύτεκνες (3 και άνω) οικογένειες.

2. Υποτροφίες διδάκτρων για άτομα που η οικονομική τους κατάσταση δεν είναι καλή αυτή την περίοδο. Οι υποτροφίες αυτές θα δίδονται μόνο μέσω της Equal Society που εφαρμόζει κοινά κριτήρια για όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Χώρας μας. Εμείς αναλαμβάνουμε να σας βοηθήσουμε για τη διαδικασία αυτή.

Τα δίδακτρα του κάθε κύκλου σπουδών είναι 380,00 ευρώ και για τα 2 έτη των σπουδών.

Για την ακαδημαϊκή επάρκεια των υποψηφίων αποφασίζει μόνο η Συντονιστική Επιτροπή του CSAP που είναι και το ανώτερο όργανο διοίκησής του.

Σημειώσετε ότι ο αριθμός των υποτροφιών είναι περιορισμένος και η αποδοχή ενός υποψηφίου έχει σχέση και με το χρόνο υποβολής της αίτησης στο νέο κύκλο σπουδών. Στην περίπτωση αυτή μπορεί υποψήφιος με ίσως περισσότερα προσόντα να υπέβαλλε την αίτησή του αργότερα από άλλους υποψηφίους, να έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των εισαχθέντων και τελικά να μην εισέλθει στο Πρόγραμμα.

Επιπλέον, όλους τους υποψήφιους του CSAP βαρύνει και η Συνδρομή Πιστοποίησης ύψους 1.600 Ευρώ, η οποία καταβάλλεται απ’ ευθείας σε λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) με την αποδοχή του υπό πιστοοποίηση προσώπου απο το CSAP Πρόγραμμα. Η ΕΕΣΜ αποτελεί τον εξωτερικό φορέα πιστοποίησης του CSAP Προγράμματος. Η Συνδρομή Πιστοποίησης καλύπτει τα 2 έτη της παρακολούθησης του CSAP Προγράμματος και τα επιπλέον 5 έτη για τη διάρκεια της επαναπιστοποίησης με δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του CSAP Προγράμματος. Επίσης, η Συνδρομή Πιστοποίησης προσφέρει στα μέλη του CSAP που συμμετέχουν στα Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια της ΕΕΣΜ τη δυνατότητα να πληρώνουν τα μισά δίδακτρα. Όσοι από τα υπό πιστοποίηση πρόσωπα αποχωρούν για διαφόρους λόγους κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών τους στο CSAP δεν τους επιστρέφονται τα καταβληθέντα δίδακτρα και η συνδρομή πιστοποίησης. Εάν υπό πιστοποίηση πρόσωπο δεν φροντίσει να εξοφλήσει έγκαιρα, στις ημερομηνίες που έχουν δωθεί, τα δίδακτρα και τη συνδρομή πιστοποίησης, θα συμπεράνουμε ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει τον συγκεκριμένο Κύκλο Σπουδών και θα εξέλθει αυτόματα του CSAP Προγράμματος. Σε περίπτωση ειδικής δυσκολίας καταβολής, ενημερώνει εγκαίρως το υπό πιστοποίηση πρόσωπο μέσω email τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του CSAP Προγράμματος, πριν από τη λήξη κάποιας δόσης, και θα εξεταστεί το αίτημα από τη Συντονιστική Επιτροπή του CSAP Προγράμματος.

Αίτηση Συμμετοχής στο CSAP Mastering Program, κλικ ΕΔΩ

Αίτηση για Υποτροφία Διδάκτρων λόγω οικονομικών δυσκολιών μέσω της Equal Society

Παρακολούθηση Διαλέξεων του CSAP από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και της Αλλοδαπής