Δομή

Δομή & Διάρκεια του CSAP Mastering Program

Ο κύκλος του Προγράμματος CSAP είναι μερικής παρακολούθησης ελάχιστης διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, θα αρχίζει τον Οκτώβριο κάθε έτους και θα πραγματοποιείται μόνο την ημέρα Σάββατο στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς από 09:30 έως 15:00 για τους πρώτους 9 μήνες. Κάποιες από τις επιπλέον διαλέξεις των 9 μηνών θα πραγματοποιούνται με τη διαδικασία του σύγχρονου e-learning (Live Presentation) τις οποίες θα παρακολουθείτε από το φορητό υπολογιστή σας τις ώρες 20:00 – 23:00, χωρίς την παρουσία σας στο Πανεπιστήμιο. Μετά τους πρώτους 9 μήνες στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς τον υπόλοιπο χρόνο τον χειρίζεται το υπό πιστοποίηση πρόσωπο μόνο του και παρακολουθείται ηλεκτρονικώς ή/και προσωπικώς από Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.

 

CSAP Στάδιο 01

Για 9 μήνες οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς μόνο Σάββατο πρωί.


CSAP Στάδιο 02

Για 9 μήνες τουλάχιστον το certification project και η συνεδριακή εργασία πραγματοποιούνται σε εργασιακό περιβάλλλον εταιρειών που συμμετέχουν στο CSAP ή στην εργασία σας.

 

Θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις σχετικών επιτυχημένων επαγγελματικών μελετών, κυρίως από εταιρείες συμβούλων, παρουσιάσεις επαγγελματικού λογισμικού σχετικό με τη δημιουργία των μελετών για τις κατευθύνσεις του CSAP και παρουσίαση επαγγελματικού λογισμικού λειτουργίας των μελετών όπως Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems), Συστήματα Τηλεδιάσκεψης, κλπ.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρώνεται με την ατομική εξαμηνιαία τουλάχιστον εργασία για την πιστοποίηση σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον (certification project) και τρίμηνη τουλάχιστον επέκτασή της για τη συγγραφή εργασίας για συμμετοχή σε συνέδριο από το υλικό της εργασίας για την πιστοποίηση.

Οι δύο εργασίες αυτές θα παρακολουθούνται συνεχώς από τριμελή επιτροπή, ένα μέλος της οποίας δύναται να προέρχεται από το χώρο της εφαρμογής στον οποίο θα εκπονηθεί η εργασία για την πιστοποίηση. Η εργασία για την πιστοποίηση, μετά από την ολοκλήρωσή της σε μορφή βιβλίου, θα υποβάλλεται υποχρεωτικά ως εργασία συνεδρίου στο επόμενο Συνέδριο της ΕΕΣΜ, όπου θα απονέμεται η επαγγελματική πιστοποίηση στους επιτυχόντες και στο στάδιο αυτό θα ολοκληρώνεται ο κύκλος σπουδών τους.