Εισαγωγή

Εισαγωγή στο CSAP Mastering & Professional Program

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΕΔΙΒΙΜ
Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών
Executive Πρόγραμμα Σπουδών
Certified Systemic Analyst Professional (CSAP)

Aξιότιμοι κυρίες, κύριοι,
Aγαπητοί υποψήφιοι του CSAP,

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) οργανώνουν το καινοτόμο Executive Πρόγραμμα Σπουδών  Certified Systemic Analyst Professional (CSAP). Το CSAP είναι το πρώτο Επαγγελματικό Mastering Πρόγραμμα της προσέγγισης των συστημάτων το οποίο εστιάζεται στον επαγγελματία, προσφέροντας τεχνογνωσία τελευταίας γενιάς, που είναι εύκολα αξιοποιήσιμη για την καθημερινή του δράση και που ουσιαστικά άμεσα του αναβαθμίζει επιχειρηματικές, δημιουργικές και ηγετικές ικανότητες. Είναι το μόνο πρόγραμμα που προσφέρει Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.

Στόχος του CSAP Προγράμματος είναι να δημιουργήσει στελέχη επιχειρήσεων ικανά να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα και να ανταποκρίνονται στις πολυσχιδείς απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό που διέπει τις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το CSAP γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκών και επαγγελματικών γνώσεων, προσφέροντας ευκαιρία για επαγγελματική διαφοροποίηση και προσωπική ανάπτυξη μέσα από την εκμάθηση εργαλείων επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων με βάση τις αρχές της Συστημικής Σκέψης.

Το CSAP ενισχύει το επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο των στελεχών της Επιχείρησης για την ανάδειξη του ηγετικού ταλέντου που είναι τόσο αναγκαίο στο πολυσχιδές και συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το CSAP ισορροπεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών με πρακτικές εφαρμογές και μεθοδολογίες, οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προσωπικών και επαγγελματικών στόχων.

Η πιστοποίηση φυσικών προσώπων από επίσημα αναγνωρισμένο Φορέα διεθνούς κύρους (ΕΕΣΜ) καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην επαγγελματική πιστοποίηση διεθνούς επιπέδου, δίνοντάς τους ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον επαγγελματικό στίβο.

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος αποτελείται από πανεπιστημιακούς καθηγητές της ημεδαπής και της αλλοδαπής και από καταξιωμένους managers. Όλοι οι διδάσκοντες διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στις ΗΠA.

Ο κύκλος σπουδών του CSAP αρχίζει στις αρχές Οκτωβρίου εκάστου έτους και πραγματοποιείται ημέρα Σάββατο στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς από 09:30 έως 15:00.

Αναλυτικά, το CSAP παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του http://www.csap.gr/ .

 

Η Συντονιστική Επιτροπή του CSAP:

Νικήτας Ασημακόπουλος
Ομ. Καθηγητής Παν. Πειραιώς
Πρόεδρος ΕΕΣΜ

Βασίλειος Αγγελής
Ομ. Καθηγητής Παν. Αιγαίου
Α’ Αντιπρόεδρος ΕΕΣΜ

Βικτωρία Πέκκα-Οικονόμου
Ομ. Καθηγήτρια Παν. Πειραιώς