Επικοινωνία

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, οι διδάσκοντες, οι εκπρόσωποι των εταιρειών που συμβάλλουν στο CSAP Mastering Πρόγραμμα και η Γραμματεία είναι πρόθυμοι να σας μεταφέρουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και εμπειρίες από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του CSAP Mastering Προγράμματος.

Σύντομη Παρουσίαση του CSAP Mastering Program με Πιστοποίηση

Για κάθε πληροφορία ή απορία σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τα πρόσωπα του CSAP Προγράμματος μέσω email στο:

Secretariat CSAP