Επικοινωνία

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, οι διδάσκοντες, οι εκπρόσωποι των εταιρειών που συμβάλλουν στο CSAP Πρόγραμμα και η Γραμματεία είναι πρόθυμοι να σας μεταφέρουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και εμπειρίες από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του CSAP Προγράμματος.

Σύντομη Παρουσίαση του CSAP Mastering Program με Πιστοποίηση

Για κάθε πληροφορία ή απορία σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τα πρόσωπα του CSAP Προγράμματος μέσω email στο:

Secretariat CSAP