Χορηγοί

Χορηγός στο Site, στην Eκπαίδευση και στο Certification Project

ATCOM Internet & Multimedia S.A. http://www.atcom.gr/

———————————————————————————————-

Χορηγός στο Hosting και στην Eκπαίδευση

IpHost Domains Management and Hosting https://www.ipdomain.net

———————————————————————————————-

Χορηγός στην Eκπαίδευση και στο Certification Project

MSI Hellas Consulting Group http://www.msi.gr/

———————————————————————————————

Χορηγός στην Eκπαίδευση και στο Certification Project

12PM Services & ITEC Consulting http://www.12pm.biz

———————————————————————————————

Χορηγός στην Eκπαίδευση, στο Certification Project και στην Απασχόληση

Alexander Moore Business Consultants http://www.alexandermoore.com


Institute for 21st Century Agoras Scientific Organization http://www.globalagoras.org

———————————————————————————————

Sponsor in Education and in Certification Project

Future Worlds Center Scientific Οrganization http://www.futureworldscenter.org

———————————————————————————————

Χορηγός στην Eκπαίδευση και στο Certification Project

CyberStream Technologies. http://www.cyberstream.eu

———————————————————————————————-

Χορηγός στην Eκπαίδευση

JMK Ltd. Anthropocentric Corporate Development http://www.jmk.gr

———————————————————————————————-

Χορηγός στην Eκπαίδευση

AQS Ltd. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων http://www.aqs.gr

———————————————————————————————-

Χορηγός στο Certification Project

derivatives.gr

———————————————————————————————-

Χορηγός στο Certification Project

http://greekinnovation.blogspot.com

———————————————————————————————-