Λειτουργία

Λειτουργία Επαγγελματικής Πιστοποίησης CSAP

Για την επιτυχή λειτουργία του Επαγγελματικού Προγράμματος CSAP σε μεταπτυχιακό επίπεδο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση κατά την πενταετή προετοιμασία του Προγράμματος στις συνεργασίες με πολύ γνωστές δυναμικές εταιρίες της αγοράς, στην συνεχή αξιολόγηση του Προγράμματος και στη διδακτέα ύλη που θα προσαρμόζεται στις τάσεις της τεχνολογίας και της αγοράς.

Με βάση την οικονομική κατάσταση της Χώρας μας, το Πρόγραμμα θα κινηθεί αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπική βάση ώστε τα δίδακτρα να είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο στοχεύοντας να βοηθήσει οικονομικώς και με υποτροφίες ικανά πρόσωπα που ανταποκρίνονται στις υψηλές προσδοκίες του Προγράμματος και τα οποία πιστεύουμε ότι θα είναι και αυτοί καλοί πρεσβευτές του Προγράμματος στην αγορά.

Τέλος, έχουν σχεδιασθεί οι επικοινωνίες εκτός και εντός Προγράμματος να είναι μόνο ηλεκτρονικές απλοποιώντας τις διαδικασίες όλων των επιπέδων του CSAP στο ελάχιστο.