Πρόγραμμα

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Διαλέξεων του CSAP μπορείτε να το δείτε ΑΠΟ ΕΔΩ

Θα υπάρξουν μικροαλλαγές αλλά η δομή του θα παραμένει σταθερή