Πρόγραμμα

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Διαλέξεων του CSAP για την τρέχουσα Ακαδημαϊκή Περίοδο μπορείτε να το δείτε ΑΠΟ ΕΔΩ .

Θα υπάρξουν ενδεχομένως μικρές αλλαγές αλλά η δομή του θα παραμένει σταθερή.