Σας προσκαλούμε, χωρίς κόστος συμμετοχής, στην παρουσίαση των εξειδικευμένων Επαγγελματικών Προσεγγίσεων στο Human Resource Development

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Κέντρο Ερευνών
Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ)
CSAP Professional Program Post-Graduate Level
www.csap.gr

Human Resource Development
Γνώση, Πιστοποίηση και Επαγγελματική Χρησιμότητα

Σας προσκαλούμε, χωρίς κόστος συμμετοχής, στην παρουσίαση των εξειδικευμένων
Επαγγελματικών Προσεγγίσεων στο Human Resource Development

Εισηγητής: Δρ. κ. Γιάννης Καλογεράκης, CEO JMK Ltd.

Σάββατο 04-02-2017
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34  Πειραιάς,

Aίθουσα 340, 3ος όροφος, ώρα 09:30 π.μ. ακριβώς.

Μόνο 45 θέσεις παρακολούθησης.

Υποχρεωτική εγγραφή μέσω της:

https://www.eventbrite.co.uk/e/human-resource-development-tickets-31566389922