Σύντομη παρουσίαση, video & pdf, για το CSAP Mastering Program 

Το CSAP είναι από τα λίγα, σε διεθνές επίπεδο, Executive προγράμματα με βάση την προσέγγιση των συστημάτων.
Προσφέρει σύγχρονη τεχνογνωσία στα επιστημονικά αντικείμενα της Συστημικής Σκέψης, της Συστημικής Δυναμικής, της Κυβερνητικής και της Μοντελοποίησης και Προσομοίωσης Συστημάτων. Η τεχνογνωσία αυτή έχει σκοπό τη διαχείριση της πολυπλοκότητας που διέπει τους σύγχρονους οργανισμούς και το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι εύκολα αξιοποιήσιμη στην καθημερινότητα του επαγγελματία και αναβαθμίζει άμεσα και ουσιαστικά  τις επιχειρηματικές, δημιουργικές και ηγετικές ικανότητές του.

Υποτροφίες Διδάκτρων

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ