Σύντομη παρουσίαση, video & pdf, για το CSAP Mastering Program 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

CSAP Mastering Program στο Συστημικό Management

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα με Πιστοποίηση

Το CSAP Mastering Program έχει λάβει το SILVER Award Καινοτομίας

Ισχυρό Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα για Εργασία με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) έχουν οργανώσει το καινοτόμο Executive Πρόγραμμα Σπουδών  Certified Systemic Analyst Professional (CSAP). Το CSAP είναι το πρώτο Επαγγελματικό Mastering Πρόγραμμα της προσέγγισης των συστημάτων το οποίο εστιάζεται στον επαγγελματία, προσφέροντας τεχνογνωσία τελευταίας γενιάς, η οποία είναι εύκολα αξιοποιήσιμη για την καθημερινή του δράση και που ουσιαστικά άμεσα του αναβαθμίζει τις επιχειρηματικές, τις δημιουργικές και τις ηγετικές ικανότητες. Είναι το μόνο πρόγραμμα που προσφέρει Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων.

Το CSAP ισορροπεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών με πρακτικές εφαρμογές και μεθοδολογίες, οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιστημονικών, επαγγελματικών και προσωπικών στόχων.

Το CSAP προσφέρει δύο Κατευθύνσεις:

(1) Digital Transformation and Business Innovation:

Στόχος της κατεύθυνσης αποτελεί η κατάρτιση επαγγελματιών στο σχεδιασμό και τη διαχείριση της ψηφιακής στρατηγικής της Επιχείρησης ή του Οργανισμού, στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και στη ψηφιακή αλλαγή/μετάβαση, η οποία αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης του τεχνολογικού μετασχηματισμού, που χαρακτηρίζει την ταχέως εξελισσόμενη τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση της αυτοματοποίησης και της ανταλλαγής δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής με σύγχρονα εργαλεία.

(2) Project Management:

Στόχος της κατεύθυνσης αποτελεί η κατάρτιση επαγγελματιών στη διαχείρηση του συνόλου του κύκλου ζωής ενός Έργου και ελέγχου των δραστηριοτήτων στις οποίες χρειάζεται να δώσει έμφαση ένας Project Manager για κάθε ομάδα διεργασιών του, κάνοντας χρήση των βασικών εννοιών και μεθόδων, που πρεσβεύει το Project Management Institute (PMI). Οι απόφοιτοι δύνανται να εξεταστούν και για την PMP Πιστοποίηση του PMI.

Οι απόφοιτοι δύναται να λάβουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων από το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Σημειώσετε ότι 160 πρόσωπα έχουν ήδη πιστοποιηθεί από το CSAP και εφαρμόζουν τα συστημικά εργαλεία στις Εταιρείες ή/και Οργανισμούς τους (https://csap.gr/csap-pistopoiimenoi-epaggelmaties/).

Είναι Πρόγραμμα 12.000,00 ευρώ και επιδοτείται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διότι δεν αμείβονται οι εισηγητές.

Το σημερινό συνολικό κόστος για Πρόγραμμα 2 ετών είναι μόνο 1980,00 ευρώ και καταβάλλεται σε 3 δόσεις.

Ο κύκλος σπουδών του CSAP αρχίζει στις αρχές Οκτωβρίου εκάστου έτους και πραγματοποιείται ημέρα Σάββατο στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς από 09:30 έως 15:00, με την κλασσική μέθοδο παρακολούθησης. Επίσης, οι διαλέξεις διεξάγονται ταυτόχρονα και on-line, μέσω του λογισμικού Webex. Με τη δυνατότητα διεξαγωγής on-line μαθημάτων, απαλείφεται και η επιβάρυνση της μετακίνησης σε χρόνο και, αναλογικά, σε κόστος. Έτσι δίδεται η δυνατότητα παρακολούθησης του CSAP από οποιοδήποτε σημείο της Χώρας μας.

Από τον Οκτώβριο μέχρι το Φεβρουάριο έχουμε συνδιδασκαλία των Κατευθύνσεων και από τον Μάρτιο αρχίζουν οι διαλέξεις των Κατευθύνσεων.

Το CSAP Mastering Program στο Συστημικό Management δέχεται απόφοιτους ΑΕΙ ή/και ΑΤΕΙ. Επίσης γίνονται δεκτοί επαγγελματίες με ή χωρίς πτυχίο αλλά με διοικητική εμπειρία.

Για τις Εταιρείες ή/και Οργανισμούς, μία καλή ιδέα είναι να χρηματοδοτήσετε ολικώς ή μερικώς αξιόλογα στελέχη σας ως ανταμοιβή στην παραγωγική τους προσφορά στην Εταιρεία σας ώστε να μεταφέρουν στην εταιρεία σας τα εργαλεία του Συστημικού Management για άμεση συμβολή στην παραγωγή σας χωρίς να χάνουν χρόνο από την εργασία τους. Αρκετά πιστοποιημένα πρόσωπα του CSAP έχουν βοηθήσει σημαντικά τις Εταιρείες ή/και τους Οργανισμούς τους.

Πιστοποίηση Εταιρειών

Η Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) η οποία ενεργεί ως εξωτερικός φορέας του CSAP Mastering Program θα πιστοποιεί Εταιρείες και Οργανισμούς που απασχολούν απόφοιτους του CSAP Mastering Program και που βεβαίως εφαρμόζουν αποτελεσματικώς για την Εταιρεία ή/και τον Οργανισμό τις μεθοδολογίες και τα λογισμικά που εκπαιδεύτηκαν οι απόφοιτοι του CSAP Mastering Program.

Προσφέρεται στα Επιμελητήρια η Δυνατότητα Δημιουργίας Επιστημονικής / Επαγγελματικής Θερμοκοιτίδας

Αναλυτικά, η ύλη το CSAP παρουσιάζεται στην https://csap.gr/yli/ ενώ,

η ψηφιακή αίτηση συμμετοχής είναι στην https://csap.gr/aitisi-symmetoxis-csap/.

Μόνο 35 αιτήσεις θα αποδεχθούμε με βάση την ημερομηνία υποβολής και τα σχετικά προσόντα.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Για επιπλέον πληροφορίες στο email: csap@hsss.gr .

Καθηγητής Νικήτας Ασημακόπουλος, Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ακαδημαϊκός και Επιστημονικός Υπεύθυνος CSAP Προγράμματος.

Τηλ. για άμεσες πληροφορίες: 6940022366

Άρθρα & Video Συντελεστών του CSAP

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ