Συνεργασίες

Στρατηγικές Συνεργασίες CSAP Προγράμματος

Το CSAP έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με εταιρείες, οι οποίες :

  • Εμπιστεύονται το CSAP και την ΕΕΣΜ για το εν γένει έργο τους και ως εκ τούτου και για τη στελέχωση των τμημάτων τους με δυνατότητες προσφοράς θέσεων εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης σε πιστοποιημένους επαγγελματίες του CSAP προγράμματος.
  • Παρέχουν θέσεις «Πρακτικής Εκπαιδευτικής Άσκησης» μερικής απασχόλησης (χωρίς αμοιβή & ασφάλεια) για τα υπό πιστοποίηση πρόσωπα του προγράμματος CSAP. Ο αριθμός των παρεχόμενων σχετικών ευκαιριών πρακτικής εκαπαιδευτικής άσκησης και επαγγελματικής εξέλιξης συνήθως υπερβαίνει τον αριθμό των ενδιαφερομένων.
  • Την επιλογή των προσώπων θα έχουν αποκλειστικά και μόνο οι Εταιρείες και ως εκ τούτου ουδεμία συμμετοχή στην επιλογή θα έχει το CSAP.
  • Σε ένα σημαντικό με αυξητικές τάσεις ποσοστό πιστοποιούμενων επαγγελματιών του προγράμματος CSAP και με την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος που προσφέρει υπάρχει δυνατότητα προσφοράς θέσεων εργασίας μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του CSAP προγράμματος.

Παρακάτω αναφέρονται αλφαβητικώς οι Εταιρείες με τις οποίες το CSAP έχει έρθει σε επικοινωνία για τα υπό πιστοποίηση πρόσωπα και για τους πιστοποιημένους επαγγελματίες του CSAP προγράμματος.

Advanced Management Systems
AIS Greece
Alexander Moore
Alpha MENTOR
Altius Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
ATC
ATCOM
ATKOSoft
AΤΛAΝΤΙΣ Συμβουλευτική
Besecure
Business Concept
Chorus Call Hellas
Comspeq IT Solutions
Derivatives.gr
Deloitte Business Solutions
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
Διαδικασία
EMC Hellas
ERNST & YOUNG
Euroconsultants
European Profiles
Forthnet
GBR Consulting
HellasSites
ΗP HELLAS
ICAP Group

Infogroup
Innovis
Intersys
IpHost
12PM Services & ITEC Consulting
KPMG
Lamans
MICROSOFT Hellas
Planet
Planning
PricewaterhouseCoopers
Q-PLAN
Q-Training
Quality & Reliability
REMACO
SAP Hellas
SAS Hellas
SDC
SIEBEN
Space Hellas
Stratis
Τράπεζα Πειραιώς
Unisystems
Ventris
3π A.Β.Ε.Τ.Ε. Oracle-Primavera