Το 10ο Εθνικό & Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΣΜ θα λάβει χώρα στην Αθήνα, θα είναι σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 29 – 31 Μαϊου 2014

Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ)

Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS)

10ο Εθνικό & Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΣΜ

σε συνδιοργάνωση με το

Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Αθήνα, Hotel Stratos Vassilikos, 29 – 31 May 2014

Συστημική Επιχειρηματικότητα 

www.2014.hsss.eu

Συστημικές Προσεγγίσεις για Αποτελεσματική Επιχειρηματικότητα

Για νέους επιχειρηματίες, για στελέχη, για επιχειρήσεις,

για οργανισμούς και για την Εθνική Οικονομία

Διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες από την Ελλάδα και την αλλοδαπή

Η Συστημική Σκέψη είναι ο σύγχρονος τρόπος για να δράσεις επιτυχώς