Υποτροφίες Διδάκτρων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

CSAP Mastering Program, csap.gr

με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων

Υποτροφίες Διδάκτρων στο 50%

Οι Υποτροφίες διδάκτρων αφορούν μόνο στα δίδακτρα του CSAP και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

1. Μερικές Υποτροφίες Διδάκτρων ύψους στο 50% για άτομα με ακαδημαϊκά προσόντα ή με επαγγελματική εμπειρία αλλά και σε άτομα ΑΜΕΑ, άνεργοι και άτομα από πολύτεκνες (3 και άνω) οικογένειες.

2. Υποτροφίες διδάκτρων για άτομα που η οικονομική τους κατάσταση δεν είναι καλή αυτή την περίοδο. Οι υποτροφίες αυτές θα δίδονται μόνο μέσω της Equal Society που εφαρμόζει κοινά κριτήρια για όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Χώρας μας. Εμείς αναλαμβάνουμε να σας βοηθήσουμε για τη διαδικασία αυτή.

Τα δίδακτρα του κάθε κύκλου σπουδών είναι 380,00 ευρώ και για τα 2 έτη των σπουδών.

Όλους τους υποψήφιους του CSAP βαρύνει επιπλέον η Συνδρομή Πιστοποίησης ύψους 1.600 Ευρώ, η οποία καταβάλλεται με την αποδοχή σας από το CSAP Πρόγραμμα. Η Συνδρομή Πιστοποίησης καλύπτει τα 2 έτη της παρακολούθησης του CSAP Προγράμματος και τα επιπλέον 5 έτη μέχρι την επαναπιστοποίησή σας.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε, υποβάλλετε τώρα την αίτησή σας, την οποία θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://csap.gr/aitisi/για να κατοχυρώσετε τη συμμετοχή σας στην υποτροφία. Τα υπόλοιπα υποχρεωτικά δικαιολογητικά, εάν δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, έχετε τη δυνατότητα να τα καταθέσετε αργότερα.

Λαμβάνετε την Αίτηση Υποψηφιότητας από ΕΔΩ

 

Παρακολούθηση Διαλέξεων του CSAP από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και της Αλλοδαπής
Για περισσότερες πληροφορίες:
email: csap@hsss.gr, τηλ.: 2104142145, 6940022366

Η διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευσή μας.

Επίσης η καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων ή/και αποστολή emails προς το CSAP Πρόγραμμα αποτελεί αποδοχή λήψης ενημερωτικών emails που θα λαμβάνετε από το CSAP Πρόγραμμα και την ΕΕΣΜ.