Η Αξία της Γνώσης στις Επιχειρήσεις

 

Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης

RDC Informatics | Digital Marketing Division Director
CSAP Mastering Program, csap.gr
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σε ένα κόσμο όπου οι απαραίτητοι πόροι, είναι διαθέσιμοι από όλους – προς όλους παγκοσμίως, ο κερδισμένος είναι αυτός που θα δημιουργήσει μέσα από αυτούς, μοναδικά προϊόντα και παροχές, με προστιθέμενη αξία και που δύσκολα μπορούν να αντιγραφούν. Σύμφωνα με τον Edith Penrose, η αξιοποίηση της γνώσης, είναι αυτή που διαμορφώνει ουσιαστικά, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μίας εταιρείας.

Η καθημερινότητα στο σύγχρονο επιχειρείν, αποτελεί συνήθως τροχοπέδη για την πρόοδο των οικονομικών οργανισμών και του ανθρώπινου δυναμικού. Κι αυτό διότι, η επίτευξη των στόχων μίας επιχείρησης, περνά μέσα από διεργασίες που εστιάζουν στην παραγωγή αποτελεσμάτων, χωρίς πρόνοια για την επόμενη μέρα, ως προς την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και τη στοχευμένη διανομή της εμπράγματης γνώσης. Πολλοί δε, συγχέουν τη διαχείριση γνώσεων με την εξιδεικευμένη ή μεμονωμένη εκπαίδευση, γεγονός που τους καθιστά αδύνατο να διακρίνουν την αξία της, όπως ένα δέντρο μπροστά τους, δεν τους επιτρέπει να διακρίνουν το δάσος, πίσω από αυτό.

Σε μία παγκόσμια, σύνθετη και  διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά, η αναλυτική σκέψη, δεν βοηθά στην αφομοίωση της αντίληψης ότι κάθε εμπεριστατωμένη πληροφορία που εισρέει  σε μία επιχείρηση, μπορεί σήμερα να αποτελέσει -δυνητικά- αιτία για τη λήψη δράσεων, άλλοτε μικρών και άλλοτε μεγαλύτερων, που θα προσδώσει στην επιχείρηση την ευελιξία και την απαραίτητη εγρήγορση που απαιτείται, προκειμένου να προσαρμόζεται και να αξιοποιεί διαρκώς στις εξελίξεις.

Η επιχειρησιακή «πενία» στη διαχείριση της συλλογικής γνώσης, μπορεί να θέσει σε άμεσο κίνδυνο την αναπτυξιακή πορεία μίας επιχείρησης και να υποδαυλίσει μακροπρόθεσμα, τη βιωσιμότητά της. Η λύση σε αυτή την πρόκληση, αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης γνώσεων (Knowledge Management Systems).

Τα συστήματα διαχείρισης γνώσεων, σύμφωνα με τους Burkart Holzner & John H. Marx, αποτελούν δομές επιμέρους διεργασιών, μέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται η συγκέντρωση, καταγραφή, διανομή και εφαρμογή γνώσεων μέσα σε ένα οργανισμό. Η δε χρήση της τεχνολογίας, συμβάλει αποτελεσματικά σε κάθε στάδιο υλοποίησης, με ψηφιακά εργαλεία και αυτοματισμούς.

Το Mastering Program CSAP (Certified Systemic Analyst Professional) του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, παρέχει ουσιαστικές γνώσεις στο εκπαιδευτικό αντικείμενο του Business Knowledge Management, μέσα από τη μελέτη συστημικών μεθοδολογιών και δυναμικών προσεγγίσεων, που αποτελούν σήμερα τους θεμέλιους λίθους του Systemic Management.

Το διετές αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσφέρει εκπαίδευση και ενδυνάμωση σε διοικητικές δεξιότητες, που μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα στη λήψη αποφάσεων, ανεξαρτήτως θέσης εργασίας ή επαγγελματικού αντικειμένου. Η ολοκλήρωση των σπουδών στο CSAP Mastering Program, οδηγεί σε Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων, από το Διοικητικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Ενημερώσου σήμερα στο www.csap.gr για τι μπορεί να σου προσφέρει το CSAP ειδικά για εσένα και διεύρυνε τους ορίζοντές σου… πέρα από το δέντρο μπροστά σου. Κοίτα στις ιστοσελίδες: https://csap.gr/short-presentation/, https://csap.gr/articles-video/ και μάθε τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το σύγχρονο Systemic Management ώστε να διαπιστώσεις πόσο το CSAP θα εκτοξεύσει την καριέρα σου.