Συστημική Ηγεσία στην Πράξη

για έγκαιρα και μετρήσιμα αποτελέσματα

 

Γιάννης Τσιοτσιόπουλος

Διευθυντής Καταστήματος Alpha Bank
CSAP Mastering Program, csap.gr
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Για την έννοια της ηγεσίας, κατά καιρούς, έχουν καταγραφεί διάφοροι ορισμοί. Ο πιο ολοκληρωμένος και περιεκτικός είναι αυτός των Paul Hersey & Ken Blanchard. Στο βιβλίο τους «Management of Organizational Behavior – Utilizing Human Resources», διατυπώνουν τη θεωρία τους για το Μοντέλο Καταστασιακής Ηγεσίας (Situational Leadership Model), αναφέρουν ότι «ως ηγεσία, ορίζουμε την ικανότητα να επηρεάζουμε άλλους, αποδεσμεύοντας την ισχύ και το δυναμικό τους ώστε να συμβάλλουμε στο ευρύτερο καλό».

Η πεμπτουσία της ηγεσίας, όμως, δεν βρίσκεται στις διάφορες θεωρίες, αλλά στη δυνατότητα της υλοποίησης και της πρακτικής εφαρμογής της. Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, όπου η πολυπλοκότητα αναπτύσσεται ταχύτατα στους διαφόρους οργανισμούς, αναδεικνύεται ως αδήριτη ανάγκη η ύπαρξη συστημάτων και εφαρμογών, τα οποία θα παρέχουν τη δυνατότητα της υλοποίησης του μοντέλου και του στυλ ηγεσίας που θα έχει αποφασιστεί σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Η Συστημική Ηγεσία, στηρίζεται στην αρχή «η ηθική μειώνει την πολυπλοκότητα», όπως την διατύπωσε ο Ακαδημαϊκός & Επιστημονικός Υπεύθυνος του CSAP Mastering Program Καθηγητής κ. Νικήτας Ασημακόπουλος. Βασίζεται στους άξονες της εντιμότητας, της δικαιοσύνης, της υγιούς άμιλλας στα πλαίσια των δυνατοτήτων, στον σεβασμό στο άτομο και στη δυναμική της συνεργασίας των ομάδων. Σήμερα, η Συστημική Ηγεσία προσφέρει πρακτικά εργαλεία, προκειμένου ο εκπαιδευόμενος, επί του αντικειμένου του, να μπορεί να έχει άμεσα αποτελέσματα σε τομείς όπως της ομαδική συνεργασίας, της επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό και της ανάπτυξης – προοπτικής της επιχείρησης.

Με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Συστημικής Ηγεσίας, δίνεται η δυνατότητα για Ευέλικτη και Κατά Περίπτωση Ηγεσία. Σύμφωνα με τον Jan Carlzon, CEO της Scandinavian Airlines System (SAS), κατά τα έτη 1981 – 1984, «αληθινός ηγέτης είναι αυτός που σχεδιάζει τον καθεδρικό ναό και στη συνέχεια μοιράζεται το όραμα που εμπνέει άλλους να τον χτίσουν». Στην Ευέλικτη και Κατά Περίπτωση Συστημική Ηγεσία, ο ηγέτης έχει το όραμα, σχεδιάζει και αποφασίζει τον τελικό στόχο για το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το CSAP Mastering Program, φροντίζει ούτως ώστε ο αυριανός ηγέτης να εκπαιδεύσει τις δεξιότητες του, στη διάγνωση των ικανοτήτων των συνεργατών του, την ευελιξία του να χρησιμοποιεί ικανά, διάφορα και διαφορετικά ηγετικά και διοικητικά στυλ και εν τέλει, να διαπραγματεύεται με τους ανθρώπους του το κατάλληλο στυλ ηγεσίας που θα εφαρμόσει για την ανάπτυξή τους. Με άξονες την εκ μέρους του υποστήριξη και την καθοδήγηση των συνεργατών του, ο Αποτελεσματικός Συστημικός Ηγέτης χρησιμοποιώντας διαφορετική συμπεριφορά για διαφορετικούς ανθρώπους και διαφορετική συμπεριφορά για τον ίδιο άνθρωπο, μπορεί και προσαρμόζει το Διοικητικό Στυλ / Ηγετικό Στυλ του, σύμφωνα με το Επίπεδο Ετοιμότητας και Ωριμότητας των Συνεργατών του.

Στο CSAP Mastering Program μέσω του Πανεπιστημίου Πειραιώς – ΚΕΔΙΒΙΜ, ο συμμετέχων θα έχει τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με ένα Μοντέλο Αποτελεσματικής Διοίκησης / Ηγεσίας που θα του επιτρέπει να χρησιμοποιεί διάφορα ηγετικά στυλ, ενώ ταυτόχρονα, θα βοηθήσει τους ανθρώπους του να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους.

Αποτελώντας την έμπρακτη εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Πειραιώς προς τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, το CSAP πρόγραμμα προσφέρει συγχρόνως τα κατάλληλα εργαλεία τα οποία θα εφοδιάσουν τον αυριανό ηγέτη με ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες, ούτως ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί με επιτυχία και αποτελεσματικότητα την πολυπλοκότητα του σύγχρονου οικονομικού και επιχειρηματικού γίγνεσθαι.

Το CSAP Mastering Program αποτελεί το μακροβιότερο πρόγραμμα του είδους του και από το 2021, πλέον, δεν απευθύνεται μόνο σε φοιτητές των πανεπιστημίων της Ελλάδας και της αλλοδαπής, αλλά και σε επαγγελματίες με ή χωρίς πτυχίο.

Η ωφέλεια από τη συμμετοχή προσώπου στο CSAP Mastering Program, είναι διττή: 1) κατ’ αρχήν, στον υπάρχοντα επαγγελματικό του τομέα, εμβαθύνει περισσότερο σε αυτά που ήδη δραστηριοποιείται και αποκτά επιπλέον εφόδια για άρτια εξειδίκευση, μέσα από τις διευρυμένες γνώσεις που του προσφέρει το πρόγραμμα γύρω από το Systemic Management, εδραιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την επαγγελματική του ταυτότητα, 2) όσον αφορά την ευρύτερη προσωπική του ανάπτυξη, μέσα από τα συστημικά εργαλεία, αποκτά την κατάλληλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση που θα του προσφέρουν συγκριτικό πλεονέκτημα και θα του «ανοίξουν πόρτες» στον εργασιακό του τομέα.

Το CSAP είναι πορεία που εκτοξεύει την καριέρα.

Σύντομες πληροφορίες θα βρείτε στην https://csap.gr/epikoinonia .

Τέλος, θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μνεία στην αναγνώριση του CSAP Mastering Program του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο χορηγεί στους αποφοίτους του «Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων». Είναι μία πρωτοποριακή δράση που τιμά το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και βεβαίως το CSAP Πρόγραμμα.