Συστημική Σκέψη και Φιλοσοφία στο Σύγχρονο Τρόπο Ζωής

 

Κωνσταντίνος Φατόλας

CSAP Mastering Program, csap.gr
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

Ακούμε και διαβάζουμε καθημερινά  για το πόσο πολύπλοκος έχει γίνει ο κόσμος μας, γεμίζοντάς μας με φόβο και ερωτηματικά για το πώς τελικά πρέπει να διαχειριστούμε την ζωή μας από εδώ και πέρα. Η πολυπλοκότητα του κόσμου απασχόλησε το ανθρώπινο πνεύμα από πολύ παλιά. Αρχαίοι φιλόσοφοι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν και να δώσουν νόημα στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου και στα ερωτήματα που ξεπηδούσαν από αυτήν. Ο Ηράκλειτος, βλέποντας ότι η αρμονία της φύσης προέρχεται από τη διαίρεση αλλά και την ένωση σε μια κατάσταση, οδηγήθηκε στο συμπέρασμα : ‘‘Από τα Πάντα προέρχεται το Ένα και από το Ένα τα Πάντα ’’.  Ο Αριστοτέλης πάει ένα βήμα πιο πέρα  και ορίζει την Εντελέχεια, η οποία δηλώνει αλλά και καθορίζει την αιτία μετάβασης της ύλης από μια κατάσταση σε μια άλλη (Αιτία – Αιτιατό).

Στον 15 αιώνα αναπτύσσεται η Αναλυτική Σκέψη από τον Καρτέσιο, σύμφωνα με την οποία η απόκτηση της γνώσης των σύνθετων ξεκινά από τη γνώση των επιμέρους τμημάτων που τα αποτελούν. Αλλά η ανθρώπινη διάνοια δεν ικανοποιούταν, καθώς, όσο αυξάνονταν οι τεχνολογικές ανακαλύψεις, τόσο πιο πολύπλοκος γινόταν ο κόσμος και ακόμα  πιο δύσκολος  να ερμηνευτεί.

Ο  Σερ Ισαάκ Νεύτων, ο πατέρας της κλασικής Φυσικής, ορίζει την έννοια του Συστήματος για την ερμηνεία των φυσικών φαινομένων. Το Σύστημα πλέον εντάσσεται στην σκέψη για την ερμηνεία καθημερινών καταστάσεων και για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων.

Φτάνοντας στον 20 αιώνα, οι  ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και ανακαλύψεις δημιούργησαν την επιτακτική ανάγκη θεώρησης των πραγμάτων υπό το πρίσμα ενός πολύπλοκου συστήματος. Η Συστημική Σκέψη και Φιλοσοφία, που αναπτύχθηκε για να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες ανάγκες του 20ου αιώνα, έρχεται και βλέπει τον άνθρωπο ως μέρος ενός πολύπλοκου συστήματος, που αλληλεπιδρά με διαφόρους τρόπους με αυτό. Ο άνθρωπος με τις ενέργειές του επηρεάζει την ευστάθεια ενός συστήματος,  δημιουργώντας πολλές φορές προβλήματα σ’ αυτό.

Μέσα από την Συστημική Σκέψη αναπτύσσεται η μεθοδολογία αναγνώρισης, ανάλυσης και επίλυσης σύνθετων και πολυποίκιλων προβλημάτων της καθημερινότητας του ανθρώπου. Η Συστημική Σκέψη αποτυπώνει με ιδιαίτερο τρόπο τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των επιμέρους στοιχείων  που συνθέτουν το πρόβλημα. Επίσης εξετάζει την βιωσιμότητα ενός Συστήματος και προσφέρει απαντήσεις για  μελλοντικές αλλαγές σε αυτό. Τέλος, με την βοήθεια των κατάλληλων εργαλείων, προσομοιάζει την εξέλιξη ενός φαινομένου σε βάθος χρόνου.

Η Συστημική Σκέψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί  τόσο στη ζωή ενός ανθρώπου, όσο και στο σύγχρονο επιχειρείν για να επιλύει καθημερινά προβλήματα που φαντάζουν πολύπλοκα και  δυσεπίλυτα. Τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες της Συστημικής Σκέψης διευρύνουν την αντίληψη και τον τρόπο διαχείρισης μιας κατάστασης.

Ο δρόμος προς την αριστεία λοιπόν βαδίζει μέσα από την Συστημική Σκέψη.

Η Συστημική Σκέψη και Φιλοσοφία αναπτύσσεται κατά το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης του Mastering Program CSAP του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΔΙΒΙΜ). Μέσα στα δυο χρόνια οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να κάνουν πράξη όσα μαθαίνουν στη θεωρία μέσω εξαμηνιαίων project και της τελικής διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών δίνει την δυνατότητα στους αποφοίτους να αποκτήσουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων, από το Διοικητικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΔΕΕ).

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να δουν στις ιστοσελίδες: www.csap.gr, https://csap.gr/short-presentation/https://csap.gr/articles-video/.